• hr
  • en

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

  30.9.2016 Odluka o financiranju                                             Europska unija                                        http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779                                                                                                                     Zajedno do EU fondova                             www.strukturnifondovi.hr        Operativni program: Konkurentnost i kohezija Naziv projekta: Rotoplast Lean PRINT – Produktivnost, Razvoj, Inovacije i Nove Tehnologije Javni poziv: Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP Korisnik: Rotoplast d.o.o. , Poduzetnička 7 Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja Broj ugovora: KK.03.2.1.02.0064 Kratak opis projekta: Ulaganjem u proizvodnu tehnologiju, stručnim usavršavanjem djelatnika i sudjelovanjem na sajmu ambalažne industrije Rotoplast d.o.o će unaprijediti tehnološku razinu i povećati ukupne proizvodne kapacitete, razviti kompetencije djelatnika za učinkovito korištenje tehnologija, povećati prisutnost na inozemnim tržištima, te optimizirati proizvodnju temeljem integracije novih tehnologija u proizvodne procese. To će osigurati jačanje konkurentnosti, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike (zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna vrijednost projekta: 14.538.842,56 HRK Ukupni prihvatljivi troškovi: 11.595.662,85 HRK Iznos bespovratnih sredstava: 4.108.320,62 HRK Vrste potpora, maksimalan intenzitet i maksimalan iznos potpore je utvrđen kako slijedi: Vrste potpora Maksimalan intenzitet potpore Maksimalan iznos potpore u HRK Regionalne potpore 35,00% 3.974.384,87 Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 50,00% 22.691,25 Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima 50,00% 28.462,50 Potpora za usavršavanje 60,00% 82.782,00   Razdoblje provedbe projekta : 3. svibnja 2016. godine – 3. svibnja 2017. godine Kontakt za dodatne informacije: dubravko.maricic@rotoplast.hr Status projekta: Projekt završen   REZULTATI   R1 Unaprjeđena tehnološka razina proizvodnje i ukupni kapaciteti tvrtke R2 Razvijene kompetencije djelatnika za učinkovito korištenje novih tehnologija R3 Povećana vidljivost i prisutnost tvrtke na inozemnim tržištima R4 Optimizirana proizvodnja temeljem integracije novih tehnologija u proizvodne procese R5 Provedena promidžba i diseminacije rezultata projekta R6 Osigurano uspješno upravljanje projektom   OČEKIVANI REZULTATI   Pokazatelj Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost Doprinos Godina koja prethodi godini predaje projektne prijave2014 Druga godina nakon godine završetka projekta2018 Sačuvana radna mjesta / Neto otvorena radna mjesta 80 Izvor: GFI-POD ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja 91 Izvor: Procjena prijavitelja 11 Povećani prihod od prodaje 90.661.491 Izvor: GFI-POD (AOP112) ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja 114.430.000 Izvor: Procjena prijavitelja 26%...

Read More

IKT

                6.11.2015  Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje    PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna   28.10.2015 Dokumentacija za nadmetanje   Obavijest o nabavi Dokumantacija za nadmetanje PRILOG I_ Ponudbeni list PRILOG II_Izjava o nepostojanju razloga za isključenje PRILOG III_Popis ugovora PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa 1 PRILOG IV.B_Tehnička specifikacija_Grupa 2 PRILOG V.A i V.B Troškovnici za Grupu 1 i Grupu 2 PRILOG VI.A i VI.B_Izjava o roku za Grupu 1 i Grupu 2   Odgovori na pitanja koja su do sada postavili ponuđači:   3.11.2015 P: Troškovnik Grupe 1 pod jedinica mjere” Licenca” od kojem se točno broju radi korisnika/licenci ERP-a, CRM-a i sustava e- fakturiranja? O:Naručitelj upućuje na izmjenjenu dokumentaciju u dijelu PRILOG IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna.   3.11.2015 P: Pod mjestom isporuke spominju se dvije lokacije Sveta Nedelja i Garešnica, što se točno isporučuje od usluga na te dvije lokacije? O: Sve predmete nabave iz Grupe 1 i iz Grupe 2 opisane u točki 2.2.  Dokumentacije za nadmetanje je potrebno isporučiti i u poslovne prostorije Naručitelja na adresi sjedišta u Poduzetničkoj 7, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja, i na adresi izdvojenog pogona Graničarska 2a, 43280 Garešnica 5.11.2015 P: Moraju li bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude biti ovjerene od strane javnog biljažnika. O: Da   22.7.2015 Odluka o financiranju   Operativni program: Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Naziv projekta: Rotoplast d.o.o – ulaganje u ERP sustav za poboljšanje poslovnih procesa Javni poziv: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Korisnik: Rotoplast d.o.o. , Poduzetnička 7 Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja Broj ugovora: RC.2.1.11-0416 Kratak opis projekta: Nabavom novih IKT rješenja Rotoplast d.o.o će riješiti ključni problem poslovanja – neinformiranost i nepovezanost poslovnih procesa što dovodi do pada učinkovitosti, visokih materijalnih troškova te administrativne opterećenosti. Projektom će se optimizirati i integrirati 10 poslovnih procesa, značajno reducirati materijalni troškovi te smanjiti nepotrebne manualne radnje. To će osigurati rast i razvoj tvrtke, jačanje pozicije na izvoznim tržištima, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike (zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupni prihvatljivi troškovi: 910.227,00 HRK Iznos bespovratnih sredstava: 637.158,90 HRK Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 70% Razdoblje provedbe projekta : 1.  srpnja 2015. godine – 1. srpnja 2016. godine Kontakt za dodatne informacije: dubravko.maricic@rotoplast.hr Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.   ULAGANJE U BUDUĆNOST  Naziv projekta:   ROTOPLAST D.O.O – ULAGANJE U ERP SUSTAV ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke  Rotoplast d.o.o       Europska unija       www.regionalna-konkurentnost.hr         www.strukturnifondovi.hr      ...

Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read More