• hr

IKT

 

 

docs_912328292

 

 

 

 

 

 

6.11.2015  Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje 

 

PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna

 

28.10.2015 Dokumentacija za nadmetanje

 

Obavijest o nabavi

Dokumantacija za nadmetanje

PRILOG I_ Ponudbeni list

PRILOG II_Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

PRILOG III_Popis ugovora

PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa 1

PRILOG IV.B_Tehnička specifikacija_Grupa 2

PRILOG V.A i V.B Troškovnici za Grupu 1 i Grupu 2

PRILOG VI.A i VI.B_Izjava o roku za Grupu 1 i Grupu 2

 

Odgovori na pitanja koja su do sada postavili ponuđači:

 

3.11.2015

P: Troškovnik Grupe 1 pod jedinica mjere” Licenca” od kojem se točno broju radi korisnika/licenci ERP-a, CRM-a i sustava e- fakturiranja?

O:Naručitelj upućuje na izmjenjenu dokumentaciju u dijelu PRILOG IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna.

 

3.11.2015

P: Pod mjestom isporuke spominju se dvije lokacije Sveta Nedelja i Garešnica, što se točno isporučuje od usluga na te dvije lokacije?

O: Sve predmete nabave iz Grupe 1 i iz Grupe 2 opisane u točki 2.2.  Dokumentacije za nadmetanje je potrebno isporučiti i u poslovne prostorije Naručitelja
na adresi sjedišta u Poduzetničkoj 7, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja, i na adresi izdvojenog pogona Graničarska 2a, 43280 Garešnica

5.11.2015

P: Moraju li bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude biti ovjerene od strane javnog biljažnika.

O: Da

 

22.7.2015 Odluka o financiranju

 

Operativni program: Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
Naziv projekta: Rotoplast d.o.o – ulaganje u ERP sustav za poboljšanje poslovnih procesa
Javni poziv: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa
Korisnik: Rotoplast d.o.o. , Poduzetnička 7 Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja
Broj ugovora: RC.2.1.11-0416

Kratak opis projekta: Nabavom novih IKT rješenja Rotoplast d.o.o će riješiti ključni problem poslovanja – neinformiranost i nepovezanost poslovnih procesa što dovodi do pada učinkovitosti, visokih materijalnih troškova te administrativne opterećenosti. Projektom će se optimizirati i integrirati 10 poslovnih procesa, značajno reducirati materijalni troškovi te smanjiti nepotrebne manualne radnje. To će osigurati rast i razvoj tvrtke, jačanje pozicije na izvoznim tržištima, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike (zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 910.227,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 637.158,90 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 70%

Razdoblje provedbe projekta : 1.  srpnja 2015. godine – 1. srpnja 2016. godine
Kontakt za dodatne informacije: dubravko.maricic@rotoplast.hr

Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.

 

ULAGANJE U BUDUĆNOST 

Naziv projekta:   ROTOPLAST D.O.O – ULAGANJE U ERP SUSTAV ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke  Rotoplast d.o.o

fondovii

      Europska unija       www.regionalna-konkurentnost.hr         www.strukturnifondovi.hr