• hr
  • en

Novosti

docs_912328292

 

 

6.11.2015  Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje 

 

PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna

 

28.10.2015 Dokumentacija za nadmetanje

 

Obavijest o nabavi

Dokumantacija za nadmetanje

PRILOG I_ Ponudbeni list

PRILOG II_Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

PRILOG III_Popis ugovora

PRILOG IV A_ Tehnička specifikacija_Grupa 1

PRILOG IV.B_Tehnička specifikacija_Grupa 2

PRILOG V.A i V.B Troškovnici za Grupu 1 i Grupu 2

PRILOG VI.A i VI.B_Izjava o roku za Grupu 1 i Grupu 2

 

Odgovori na pitanja koja su do sada postavili ponuđači:

 

3.11.2015

P: Troškovnik Grupe 1 pod jedinica mjere” Licenca” od kojem se točno broju radi korisnika/licenci ERP-a, CRM-a i sustava e- fakturiranja?

O:Naručitelj upućuje na izmjenjenu dokumentaciju u dijelu PRILOG IV.A_Tehnička specifikacija_Grupa1_28102015_dopuna.

 

3.11.2015

P: Pod mjestom isporuke spominju se dvije lokacije Sveta Nedelja i Garešnica, što se točno isporučuje od usluga na te dvije lokacije?

O: Sve predmete nabave iz Grupe 1 i iz Grupe 2 opisane u točki 2.2.  Dokumentacije za nadmetanje je potrebno isporučiti i u poslovne prostorije Naručitelja
na adresi sjedišta u Poduzetničkoj 7, Kerestinec, 10431 Sveta Nedjelja, i na adresi izdvojenog pogona Graničarska 2a, 43280 Garešnica

5.11.2015

P: Moraju li bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude biti ovjerene od strane javnog biljažnika.

O: Da

 

22.7.2015 Odluka o financiranju

 

Operativni program: „Poduzetnički impuls“ – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2014. godinu
Naziv projekta: Rotoplast d.o.o – ulaganje u ERP sustav za poboljšanje poslovnih procesa
Javni poziv: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa
Korisnik: Rotoplast d.o.o. , Poduzetnička 7 Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja
Broj ugovora: RC.2.1.11-0416

Kratak opis projekta: Nabavom novih IKT rješenja Rotoplast d.o.o će riješiti ključni problem poslovanja – neinformiranost i nepovezanost poslovnih procesa što dovodi do pada učinkovitosti, visokih materijalnih troškova te administrativne opterećenosti. Projektom će se optimizirati i integrirati 10 poslovnih procesa, značajno reducirati materijalni troškovi te smanjiti nepotrebne manualne radnje. To će osigurati rast i razvoj tvrtke, jačanje pozicije na izvoznim tržištima, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike (zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 910.227,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 637.158,90 HRK
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 70%

Razdoblje provedbe projekta : 1. srpnja 2015. godine – 31. srpnja 2016. godine
Kontakt za dodatne informacije: dubravko.maricic@rotoplast.hr

Status projekta: Projekt je odobren