• hr

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

 

30.9.2016 Odluka o financiranju

 

EU zastava logo                                      OPKK logo

   Europska unija                                        http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779                                                                                                                   
 Zajedno do EU fondova

 

ESI fondovi logo

                          www.strukturnifondovi.hr     

 

Operativni program: Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Rotoplast Lean PRINT – Produktivnost, Razvoj, Inovacije i Nove Tehnologije
Javni poziv: Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP
Korisnik: Rotoplast d.o.o. , Poduzetnička 7 Kerestinec, 10431 Sveta Nedelja
Broj ugovora: KK.03.2.1.02.0064

Kratak opis projekta: Ulaganjem u proizvodnu tehnologiju, stručnim usavršavanjem djelatnika i sudjelovanjem na sajmu ambalažne industrije Rotoplast d.o.o će unaprijediti tehnološku razinu i povećati ukupne proizvodne kapacitete, razviti kompetencije djelatnika za učinkovito korištenje tehnologija, povećati prisutnost na inozemnim tržištima, te optimizirati proizvodnju temeljem integracije novih tehnologija u proizvodne procese. To će osigurati jačanje konkurentnosti, pozitivan utjecaj na ciljne skupine i krajnje korisnike (zaposlenike, kupce i javnost), te smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Ukupna vrijednost projekta: 14.538.842,56 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 11.595.662,85 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 4.108.320,62 HRK
Vrste potpora, maksimalan intenzitet i maksimalan iznos potpore je utvrđen kako slijedi:

Vrste potpora Maksimalan intenzitet potpore Maksimalan iznos potpore u HRK
Regionalne potpore 35,00% 3.974.384,87
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 50,00% 22.691,25
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima 50,00% 28.462,50
Potpora za usavršavanje 60,00% 82.782,00

 

Razdoblje provedbe projekta : 3. svibnja 2016. godine – 3. svibnja 2017. godine
Kontakt za dodatne informacije: dubravko.maricic@rotoplast.hr

Status projekta: Projekt završen

 

REZULTATI

 

R1 Unaprjeđena tehnološka razina proizvodnje i ukupni kapaciteti tvrtke

R2 Razvijene kompetencije djelatnika za učinkovito korištenje novih tehnologija

R3 Povećana vidljivost i prisutnost tvrtke na inozemnim tržištima

R4 Optimizirana proizvodnja temeljem integracije novih tehnologija u proizvodne procese

R5 Provedena promidžba i diseminacije rezultata projekta

R6 Osigurano uspješno upravljanje projektom

 

OČEKIVANI REZULTATI

 

Pokazatelj Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost Doprinos
Godina koja prethodi godini predaje projektne prijave2014 Druga godina nakon godine završetka projekta2018
Sačuvana radna mjesta /
Neto otvorena radna mjesta
80
Izvor: GFI-POD ili važeći
jednakovrijedni dokument koji
je izdalo nadležno tijelo u
državi sjedišta prijavitelja
91
Izvor: Procjena
prijavitelja
11
Povećani prihod od prodaje 90.661.491
Izvor: GFI-POD (AOP112) ili
važeći jednakovrijedni
dokument koji je izdalo
nadležno tijelo u državi sjedišta
prijavitelja
114.430.000
Izvor: Procjena
prijavitelja
26%
Povećani prihoda od izvoza 28.144.931
Izvor: GFI-POD (AOP257) ili
važeći jednakovrijedni
dokument koji je izdalo
nadležno tijelo u državi sjedišta
prijavitelja
40.050.500
Izvor: Procjena
prijavitelja
42%

 

ULAGANJE U BUDUĆNOST 

Naziv projekta:  Rotoplast Lean PRINT – Produktivnost, Razvoj, Inovacije i Nove Tehnologije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost tvrtke  Rotoplast d.o.o

 

17.3.2017 Postupak sklapanja ugovora na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja)

 

 Odluka o odabiru – usluga revizije

        
  

 

31.3.2016 Dokumentacija za nadmetanje – laserski sustav – ponovljeni postupak

 

Odluka o odabiru-laser

Obavijest o nabavi- Laserski sustav Rotoplast

Dokumentacija – nabava laserskog sustava

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – tiskarski stroj

 

Odluka o odabiru-Tiskarski stroj

Obavijest o nabavi – tiskarski stroj

Dokumentacija za nadmetanje – tiskarski stroj

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – laserski sustav

 

Odluka o ponistenju

Obavijest o nabavi – laserski sustav

Dokumentacija za nadmetanje – laserski sustav

 

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – automatska rezalica

 

Odluka o odabiru-Automstska rezalica za papir 

Obavijest o nabavi Automatska rezalica

Dokumantacija za nadmetanje-Automatska rezalica

 

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – tiskovni valjci

 

Odluka o odabiru-Tiskovni valjci

Pojašnjenje #1 DZNTiskovni valjci

Obavijest o nabavi-tiskovni valjci

Dokumentacija za nadmetanje- tiskovni valjci

 

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – anilox valjci

 

Odluka o odabiru-Anilox valjci

Obavijest o nabavi-Anilox valjci

Dokumantacija za nadmetanje -Anilox valjci

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – stroj za montažu ploča

 

Odluka o odabiru-Stroj za montažu ploča

Pojašnjenje__1_DZN_Stroj_za_montažu_tiskovnih_ploča

Obavijest o nabavi – stroj za montažu ploča

Dokumentacija za nadmetanje – stroj za montažu ploča

 

 

5.1.2016 Dokumentacija za nadmetanje – vijčani kompresor

 

 Odluka o odabiru-Vijčani kompresor

Obavijest o nabavi – vijčani kompresor

Dokumentacija za nadmetanje vijčani kompresor