Kava i kavovine

Za pakiranje kava i kavovina koristimo višeslojne folije u koje ugrađujemo vlastiti PE film po posebnim recepturama. Moguća je isporuka u roli za automatska pakiranja, u vrećicama za ručni i poluautomatski način pakiranja različitih oblika i dimenzija, a također...

Konditori

U proizvodnji ambalaže za ovu vrstu proizvoda koristimo standardne materijale, kao i one s posebnim svojstvima koji omogućuju bolju barijeru i očuvanje duljeg roka trajanja. U pakiranju konditorskih proizvoda, osim roka trajanja, izuzetno je važna praktičnost...

Praškovi i tjestenine

Praškasti proizvodi su naizgled jednostavni za pakiranje, ali mogu biti problematični ako dođu u var i ako se ne primjenjuje adekvatna kombinacija materijala. Kod ovih proizvoda, uz već uobičajene kombinacije materijala, koristimo i folije posebnih receptura, kao npr....

Meso i mliječno

Mesni i mliječni proizvodi su osjetljivi i izrazito kratkog roka trajanja ako se adekvatno ne pakiraju. Ambalaža može znatno produljiti rok trajanja, ali i smanjiti potrebu za korištenjem kemijskih supstanci koje služe njegovom produljenju. U pakiranju sireva, mesa i...

Hrana za ljubimce

Hrana za kućne ljubimce je u zadnje vrijeme izrazito rastući tržišni segment u svijetu. Paleta proizvoda sve se više proširuje i javljaju se novi zahtjevi koje treba tehnološki popratiti. Kućni ljubimci su izuzetno osjetljivi na mirise tako da je ambalaža za njihovu...

Deterdženti i higijena

Ova grupa proizvoda ima specifične zahtjeve kada je riječ o pakiranju u fleksibilnu ambalažu jer mora omogućiti izvrsnu zaštitu od mehaničkih oštećenja, što manji volumen prilikom transporta i očuvanje mirisa i vlažnosti ovisno o vrsti proizvoda.Deterdženti i...