Ležeća vrećica

Ovo je tip vrećice s vrlo širokim područjem primjene. Ako se radi o pakiranju tjestenine za koju se zahtijeva dulji rok trajanja koristimo najčešće PP/PP i PA/PPcast. Ležeća vrećica sa centralnim varom Ležeća vrećica sa bočnim varom Ležeća vrećica sa zapeglanim...

Tren Var vrećica

Tren var vrećica sa i bez utora u dnu Tren var vrećica sa eurolohom i ultrasoničnim varom Tren var vrećica sa klapnom i lohanim rupama Tren var vrećica sa samoljepljivom trakom Tren var vrećicom sa polukružnim dnom (pakiranje peradi) PDF katalog Pošalji...

Stojeća vrećica

Tip vrećice sa zapeglanim rubovima koji omogućuju da zadrži čvršći oblik, a time i ljepši izgled na polici. Stojeća vrećica sa centralnim varom Stojeća vrećica sa bočnim varom Stojeća vrećica sa zapeglanim utorima i eurolohom Stojeća vrećica sa zapeglanim utorima i...

Vakuum vrećica

Vakuum vrećica sa džepićem Vakuum vrećica sa zipom PDF katalog Pošalji...

Stand-up vrećica

Vrećice sa zip zatvaračem omogućuju lakše korištenje rasutih proizvoda kao i ponovno zatvaranje pa je proizvod zaštićen od rasipanja za vrijeme korištenja. ZIP “čičak” VELCRO® BRAND PRESS-LOK® RE-CLOSE SYSTEM omogućuje još praktičnije i sigurnije...

Tregerice

Ovaj tip vrećice je u kategoriji sekundarne ambalaže. PDF katalog Pošalji...