EU FONDOVI

by | ožu 25, 2020

                                                                       

Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Zajedno do EU fondova

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Rotoplast d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta:  Ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju Rotoplast d.o.o.  će otvoriti novu poslovnu jedinicu, uvesti nova tehnološka rješenja, te inovaciju procesa proizvodnje i inovaciju organizacije poslovanja , što će rezultirati povećanom konkurentnosti

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Naziv pokazatelja Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost Doprionos
Proizvodno ulaganje: Broj poduzeća koja
primaju bespovratna sredstva(Poduzeća)
0,00  1,00  1,00
Broj novouvedenih tehnoloških rješenja
povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima
0,00  2,00  2,00
Povećani prihod od izvoza  31.070.789,00  39.149.208,00  8.078.419,00 
Rast zapošljavanja (procijenjeni broj novo
zaposlenih kao izravne posljedice provedbe
projekta)
112,00  124,00  12,00
Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja
odgovaraju javnoj potpori poduzećima
(bespovratna sredstva) (HRK)
0,00  20.319.933,43  20.319.933,43
Povećani prihod od
prodaje 
113.479.320,00  143.037.807,43  29.558.487,43

 

Ukupna vrijednost projekta:  27.500.000,00 HRK                            

Iznos koji sufinancira EU:  6.883.690,45  HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2021-31.05.2023

Status projekta: U provedbi

Kontakt osoba:  dubravko.maricic@rotoplast.hr

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Naziv projekta: Komercijalizacija inovacija tvrtke Rotoplast d.o.o.

Kratki opis projekta: Inovacijom procesa u proizvodnji te inovacijom organizacije Rotoplast d.o.o. će povećati konkurentnost, te doprinjeti komercijalizaciji inovacije flexotiska.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  POLAZIŠNA VRIJEDNOST OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA DOPRINOS
Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori u projektima inovacije ili istraživanja i razvoja 0 20.335.496,35 20.335.496,35
Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu 105 109 4
Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost na tržištu 0 1 1
Broj inovativnih proizvoda/usluga u S3 područjima koji su novi za tržište 0 1 1
Povećani prihod od prodaje 109.599.304,00 145.396.585,60 35.797.281,60
Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost u ponudi poduzeća 0 1 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 29.342.492,70 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 8.908.665,99 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2020. – 31.07.2022.

Status projekta: Projekt je u tijeku

Kontakt za više informacija: dubravko.maricic@rotoplast.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/