EU FONDOVI

by | ožu 25, 2020

                                                                       

Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Zajedno do EU fondova

 

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa tvrtke ROTOPLAST d.o.o. uvođenjem IKT rješenja

Kratki opis projekta: Ulaganjem u SW za grafičku pripremu, SW za automatizaciju procesa u grafičkoj pripremi, te SW za izradu probnog otiska, zajedno sa pripadajućim HW i edukacijom zaposlenika, Rotoplast će unaprijediti, digitalizirati, automatizirati i ubrzati poslovne procese, podići razinu produktivnosti, te povezati i optimizirati segmente poslovnog procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

CILJ

POLAZIŠNA VRIJEDNOST

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

DOPRINOS

Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu

97

99

2

Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima u HRK

0

991.250

991.250

Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenje

0

4

4

Povećani prihod od prodaje

95.315.892

99.316.892

4.001.000

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.250,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. veljače 2020. godine – 01. kolovoza 2020. godine

Kontakt za više informacija: dubravko.maricic@rotoplast.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/