Laserska perforacija se sve češće koristi na folijama za pakiranje (kava- stickovi, med) u svrhu lakog otvaranja proizvoda (easy open).

  • Laserska perforacija je prigodna jer ne treba pomoć pri otvaranju proizvoda (customer friendly opening)
  • Linija lasereske perforacije je vidljiva te može bit upotrebljena kao element dizajna
  • Perforacija može biti u smjeru otisnute folije (web direction) ili preko cijele širine otisnute folije (Cross web direction)
  • Kontrolirane sile trganja laserske perforacije koju definira kupac
  • Nema restrikcija roka trajanja folije pošto su barijerna svojstva očuvana