Hrana za kućne ljubimce je u zadnje vrijeme izrazito rastući tržišni segment u svijetu. Paleta proizvoda sve se više proširuje i javljaju se novi zahtjevi koje treba tehnološki popratiti.

Kućni ljubimci su izuzetno osjetljivi na mirise tako da je ambalaža za njihovu hranu vrlo zahtjevna i svaka faza procesa njezine izrade mora se posebno nadzirati kako ne bi došlo niti do najmanje kontaminacije. Mi smo razvili posebne recepture PE filma koji ugrađujemo u ovu ambalažu i koristimo samo provjerene i etablirane sirovine svjetski poznatih dobavljača.

  • Folija mora zadovoljiti i zahtjev za neutralnim mirisom kao i zahtjev za čvrstoćom, budući da se najčešće radi o pakiranjima veće težine