Ovo je tip vrećice s vrlo širokim područjem primjene. Ako se radi o pakiranju tjestenine za koju se zahtijeva dulji rok trajanja koristimo najčešće PP/PP i PA/PPcast.

  • Ležeća vrećica sa centralnim varom

  • Ležeća vrećica sa bočnim varom

  • Ležeća vrećica sa zapeglanim utorima

  • (opcije: euroloh i skriveni var u boku)