Mesni i mliječni proizvodi su osjetljivi i izrazito kratkog roka trajanja ako se adekvatno ne pakiraju. Ambalaža može znatno produljiti rok trajanja, ali i smanjiti potrebu za korištenjem kemijskih supstanci koje služe njegovom produljenju.

U pakiranju sireva, mesa i mesnih prerađevina možemo ponuditi razne vrste folija, kao i kombinacije istih, kako bismo sačuvali okus, nutritivne vrijednosti i omogućili što dulji rok trajanja. U tu svrhu koristimo između ostalih i APET/PE u debljini od 190 my do 1000 my, te PP/PA/PE u debljini od 100 my do 300 my koji može biti 5-slojni, 7-slojni i 10-slojni.

  • „Gornje“ i „donje“ folije se najčešće koriste kod „slice“ pakiranja. Gornje folije mogu biti lako savitljive, ali i rigidne, te kao takve podsjećaju na plastični poklopac i vrlo su praktične kod ponovnog otvaranja i zatvaranja ambalaže